Obchodné podmienky - znenie

ico-op

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Názov spoločnosti: GROHAX s.r.o.
Ulica a číslo: Brezany 129
Mesto a PSČ: Žilina, 010 04 
Štát: Slovenská republika

IČO: 46437681
DIČ: 2023385309
IČ DPH: SK2023385309

Sme plátci DPH.

 

1) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou, najneskôr však do 12 hodín od uskutočnenia. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade, alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

2) Spôsoby dopravy:

Kuriérska služba DPD 3,90€

Doba doručenia je nasledujúci pracovný deň od odoslania. Zásielku vám osobne doručí kuriér, ktorý vás bude vopred telefonicky kontaktovať pre upresnenie času a miesta prevzatia.

Zásielkovňa (Odberné miesto) 3,90€

Doba doručenia 1-2 pracovné dni. Zásielku si osobne prevezmete na najbližšom odbernom mieste Zásielkovne (Z-Point), ktoré ste si vybrali. Akonáhle bude zásielka na mieste, obdržíte informačnú SMS kedy a ako si ju môžete vyzdvihnúť.

 

Doprava ZDARMA (Pri objednávke nad 30€) 

Všetky objednávky nad 30€ majú automaticky dopravu ZDARMA bez ohľadu na to, aký spôsob dopravy si vyberiete.

 

Objednávky štandardne vybavujeme do 24 hodín od prijatia. Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania, max. do 2 dní. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom spolu s číslom zásielky pre sledovanie pohybu zásielky.

O presnom čase doručenia je zákazník informovaný telefonicky, e-mailom, alebo sms.

 

Pre objednávky do Česka použite náš český eShop na: www.sheabutter.cz

 

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, zásielku neprebarajte a bezodkladne nás informujte. Ak zistíte poškodenie tovaru ihneď po otvorení zásielky, bezodkladne kontaktujte kuriéra, resp. prepravcu. Predávajúci neručí za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú prepravcom, ani za škody spôsobené pri preprave týmto subjektom.

 

3) Spôsoby úhrady

Online platba kartou (ZADARMO) - za tovar zaplatíte okamžite pri objednávaní prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány. Použiť môžete kreditnú/debetnú kartu. Platba tak prebehne okamžite a tovar expedovaný ihneď. 

Platba prevodom na účet (ZADARMO) - pri výbere tejto možnosti obdržíte v potvrdzujúcom eMaily všetky informácie s údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať okamžite po obdržaní platby na náš bankový účet.

Dobierka (1,90 EUR) - za objednaný tovar zaplatíte priamo kuriérovi v hotovosti, alebo platobnou kartou.

 

4) Vrátenie tovaru - reklamácia

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného vyskúšania, zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal.

Podmienky pre vrátenie tovaru:

Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale so všetkými náležitosťami, nesmie javiť známky použitia, nepoškodený, kompletný aj s príbalovými letákmi.

Pri splnení všetkých podmienok bude kupujúcemu na jeho účet/adresu vrátená plná suma tovaru bez poštovného a to najneskôr do 5 dní po fyzickom obdržaní zásielky.

Reklamácia

Kupujúci je povinný si prevzatý tovar skontrolovať a akékoľvek nezrovnalosti, prípadne vady oznámiť do 3 dní ako reklamáciu a to formou e-mailu. Ak tak neuskutoční v tejto lehote, dodávka tovaru sa považuje za úplnú.
V prípade uplatnenia reklamácie kupujúci odošle kompletný tovar s kópiu objednávkového listu/faktúry (na vlastné náklady) na našu adresu. NIE DOBIERKOU! Predávajúci je povinný do 3 dní po fyzickom obdržaní zásielky informovať kupujúceho o stave reklamácie a do 30 dní reklamáciu vybaviť. Vybavením sa rozumie vrátenie plnej sumy tovaru bez poštovného, alebo výmena tovaru.
Tovar po uplynutí doby spotreby nie je možné vrátiť ani reklamovať.

 

5) Neprevzatie objednávky - Nevyzdvihnutá objednávka

Odoslaním objednávky (kliknutím na "OBJEDNAŤ s povinnosťou platby" podľa novely zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa) je zákazník oboznámený a zároveň súhlasí s úplným znením Obch.podmienok a zaväzuje sa uhradiť všetky náklady/škody vzniknuté výhradne jeho konaním pri vybavovaní, resp. doručovaní jeho objednávky.

Ak sa tak stane, kupujúci je povinný uhradiť poplatok za vzniknuté konanie v sume 4.90EUR najneskôr do 7 dní od doručenia e-mailu s informáciou o Neprevzatej objednávke - Nevyzdvihnutej objednávke na náš účet:

 

Číslo účtu pre platby v rámci SR (VÚB Banka)

  • Číslo účtu: 3096727557 Kód banky: 0200
  • IBAN: SK49 0200 0000 0030 9672 7557 
  • BIC/SWIFT: SUBASKBX 

 

Ak sa tak nestane do stanovenej lehoty, bude tento dlh uložený a neskôr podstúpený na ďalšie konanie. Kupujúcemu, ktorý neuhradí poplatok za vzniknuté konanie budú pozastavené všetky aktuálne objednávky v procese vybavovania a aj všetky budúce objednávky.

 

6) Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie Cookies

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies (dočasný textový súbor v prehliadači) na jeho počítač, ktoré slúžia na zlepšenie funkcií a plynulý chod stránok. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

7) Ochrana osobných údajov

Vyplnením objednávkového formulára kupujúci súhlasí so spracovaním a uložením osobných údajov, výhradne pre účely internetového obchodu www.sheabutter.sk, ktorý sa zaväzuje, že v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z ich neposkytne tretím stranám ani iným subjektom.

 

8) Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, alebo nepriame škody spôsobené použitím informácii na svojej stránke, alebo iných stránok smerujúcich z jeho odkazov.
Používaním stránok www.sheabutter.sk súhlasíte s používaním "Cookies" vo vašom internetovom prehliadači, ktoré slúžia na zlepšenie funkcií a plynulý chod stránok. Súbory cookies slúžia výhradne pre potrebu našich stránok.
Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez upozornenia zmeniť uvedené produkty a služby a negarantuje vecnosť ich obsahu. Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Z. z v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky na www.sheabutter.sk

 

Váš SHEABUTTER Tím

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 01.01.2018 až do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 

Späť do obchodu